บทความสุขภาพ

หลักปฏิบัติ 5 อ. สำหรับผู้สูงอายุ

อ. ที่หนึ่ง ซึ่งสำคัญ คือ อาหารที่ย่อยง่ายรับประทานอย่ารสจัด เนื้อ นม ไข่ ผัก ปลาสารพัด แต่ไขสัตว์งดดีกว่า อย่าเสียดาย

อ. ที่สอง คือ อาคาร บ้านที่พัก ควรถือหลักบันได และพื้นอย่าลื่นง่าย เก้าอี้ เตียง มีไว้นั่งนอนสบาย ของทั้งหลายเข้าระเบียบ อย่ารกตา

อ. ที่สาม คือ ออกกำลังกาย เป็นการยืดเส้นสายอย่างถูกท่า วิ่งลิวโลด กระโดดโลดเต้น ตามกติกา เล่นกีฬา พักสมอง คล่องกายใจ

อ. ที่สี่อารมณ์ดีอยู่เสมอ ไม่ป้ำเป๋อ ใฝ่ธรรมนำนิสัย ถึงคราวงาน ทำการงานว่องไว ถ้าคราวเล่น ปล่อยใจ ได้พักพิง

อ.ที่ห้าทำงานอดิเรกดุจเป็นงานชิ้นเอก ควรทำยิ่งทำเมื่อไร ใจสงบ เมื่อนั้นจริงจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า น่าทำเอย

รายนามผู้จัดทำ
ผู้เขียน: รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคณะ
ผู้จัดทำ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะ: คู่มือ, 24 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2009

ที่มา: http://resource.thaihealth.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *