คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

คุณรู้หรือไม่อายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 73 ปี (ที่มา: ไทยโพสต์ 2 ก.ค. 2553) หรือประมาณ 26,645 วัน จะมีสักกี่วันที่ท่านได้ใช้เวลาว่างอันมีค่ากับครอบครัว หรือเพื่อนที่รู้ใจพากันไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งความหลากหลายและมีชีวิตชีวา

*ดาวน์โหลด คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัด เชียงใหม่

ขอเชิญชวนท่านค้นหาคำตอบ “นครแห่งชีวิตและความมั่นคั่ง” ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้สำหรับประชาชนในจังหวัดและแขกผู้มาเยือน

ขอบคุณที่มา:

นายยุทธพล ดำรงชื่นสกุล
ผู้ดำเนินงาน
โครงการปากั๋นแอ่วกอย คอยสร้างทางเตียว
เหลียวมาอู้กั๋น (ป๊ะกั๋นแหมเตื่อ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *