บทความสุขภาพ

คู่มือท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ชื่อหนังสือ “ชีวิตมีไว้ใช้” สร้างความหมายให้ชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้วยการท่องเที่ยว

จัดทำโดยกองบรรณาธิการ คณะทำงานหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ชุดแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แบ่งเป็น 5 เส้นทางคือ

1) เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่และเชียงราย เป็นแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
*ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ได้ที่นี่

2) เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมาและนครพนม เป็นแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี หนองคายและนครพนม
*ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ได้ที่นี่

3) เส้นทางกรุงเทพฯ – นครปฐมและกาญจนบุรี เป็นแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
*ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ได้ที่นี่

4) เส้นทางกรุงเทพฯ – ชลบุรี และระยอง เป็นแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และระยอง
*ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ได้ที่นี่

5) เส้นทางกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราชและสงขลา เป็นแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา และระนอง
*ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF ได้ที่นี่

ที่มา: http://www.healthyability.com/detail_new.php?content_id=546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *