ชีวิตมีไว้ใช้

คู่มือท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ชื่อหนังสือ “ชีวิตมีไว้ใช้” สร้างความหมายให้ชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้วยการท่องเที่ยว จัดทำโดยกองบรรณาธิการ คณะทำงานหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF หน้าปก ได้ที่นี่  ดาวน์โหลดข้อมูลเบื้องต้นได้ที่นี่ ชุดแผนที่ท่องเที่ยวแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แบ่งเป็น 5 […]

คู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

หลักปฏิบัติ 5 อ. สำหรับผู้สูงอายุ อ. ที่หนึ่ง ซึ่งสำคัญ คือ อาหารที่ย่อยง่ายรับประทานอย่ารสจัด เนื้อ นม ไข่ ผัก ปลาสารพัด แต่ไขสัตว์งดดีกว่า อย่าเสียดาย อ. ที่สอง คือ อาคาร […]